Vid montering av LED spotlights direkt mot isolering rekommenderar vi att du monterar säkerhetsbox då spotlighten behöver bra luftcirkulation för att fungera optimalt. Används inte säkerhetsbox kan livslängden på spotlighten påverkas negativt, om montering inte sker direkt mot isolering behövs alltså ingen säkerhetsbox.