Kustnära belysning – Materialval och korrosionsskydd

För kustnära områden rekommenderas armaturer tillverkade av varmgalvaniserat stål, koppar eller plast på grund av de korrosiva förhållandena som råder i dessa områden.

Rostfritt stål och dess användning i kustnära miljöer:

Det är en vanlig missuppfattning att rostfritt stål inte rostar alls, men faktum är att det kan korrodera i många miljöer. Rostfritt stål kan påverkas av olika former av korrosion, såsom allmän korrosion, bimetallkorrosion, interkristallin korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion, spänningskorrosion och korrosionsutmattning. Vissa typer av rostfritt stål är mer motståndskraftiga mot korrosion i saltvattenmiljöer på grund av tillsatsen av molybden.

Det finns två vanliga typer av rostfritt stål som används för belysningsändamål: rostfritt stål 316 och rostfritt stål 304. Rostfritt stål 316 är lämpligt för montering i kustnära områden, medan rostfritt stål 304 är mer lämpat för områden som inte är kustnära.

För att förbättra korrosionsskyddet hos rostfritt stål bör alla armaturer av rostfritt stål behandlas med syrafri olja omedelbart efter installation. Därefter bör de torkas av med en fuktig trasa. Denna behandling bör upprepas 3-4 gånger per år, eller ännu oftare beroende på den miljö där lampan är monterad.

Rostfritt stål:

Betäckningar: A2, 304, 18/8-stål eller 1.4301

Rostfritt stål korroderar betydligt långsammare än kolstål tack vare tillsatsen av krom. När kromhalten överstiger ca 11% bildas en tunn, passiv yta som skyddar det underliggande stålet från ytterligare oxidation. Rostfritt stål rostar inte i vanliga utomhusmiljöer.

Syrafast rostfritt stål:

Betäckningar: A4, 316 eller 1.4401

Syrafast rostfritt stål, även känt som syrafast stål, förstärker korrosionsbeständigheten genom tillsats av molybden (ca 2%). Molybden används för att öka motståndet mot allmän korrosion och lokala former av korrosion som gropfrätning och spaltkorrosion. Syrafast stål innehåller vanligtvis 2-3% molybden och används främst i saltbemängda kustmiljöer.

Galvaniserat stål och dess användning i kustnära miljöer:

Galvanisering är en elektrokemisk process där stål eller järn beläggs med ett tunt lager av zink för att förhindra korrosion. För kustnära områden är varmgalvaniserat eller varmförzinkat stål det mest lämpliga valet. Vanligt galvaniserat stål, även känt som blankförzinkat stål eller Fzb, är inte särskilt lämpligt för kustnära områden.

Galvaniserat stål:

Betäckningar: Galvaniserat stål, blankförzinkat stål eller Fzb

Galvanisering innebär att stålet sänks ner i en zinkjonlösning och ansluts till en strömkälla. Zinkjonerna dras till stålet och bildar en tunn och jämn yta. Galvanisering ger en relativt tunn beläggning, men ger en blank yta som kan vara estetiskt fördelaktig.

Varmgalvaniserat stål:

Betäckningar: Varmgalvaniserat stål, varmförzinkat stål eller Vfz

Varmförzinkning är en process där metallen doppas i flytande zink vid en temperatur på cirka 460 °C. En reaktion sker mellan metallen och zinken, vilket bildar legeringar på ytan. Detta ger ett mycket starkt korrosionsskydd. Varmförzinkning resulterar i en yta med ojämnheter och droppbildningar. Den nya ytan är initialt blank, men utvecklar med tiden en mer matt och rustik yta.

Genom att välja lämpliga material och vidta regelbunden underhållsbehandling kan man säkerställa att armaturerna för kustnära belysning fungerar optimalt och behåller sin estetiska kvalitet under lång tid.