Kustnära belysning

Vi rekommenderar armaturer tillverkade av Varmgalvaniserat stål, koppar eller plast för montering i kustnära område.

Använda rostfritt stål kustnära:

En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det gör det i många miljöer. Även s.k. rostfria stål kan drabbas av korrosion beroende på den miljö de används i. Rostfria stål kan angripas på många sätt såsom allmän korrosion, bimetallkorrosion, interkristallin korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion, spänningskorrosion och korrosionsutmattning. Vissa rostfria stål klarar av miljöer med saltvatten bättre tack vare en tillsats av lite molybden.

Det finns 2 olika vanliga rostfria stålsorter för belysning, rostfritt stål 316 och rostfritt stål 304.

Rostfritt stål 316 går bra att montera kustnära medans rostfritt stål 304 lämpar sig bättre för ej kustnära områden.

Alla armaturer av rostfritt stål skall behandlas med syrafri olja direkt efter man monterat lampan, därefter skall man torka av med en fuktig trasa. Denna behandling skall man upprepa 3-4 gånger per år, eller med fördel fler gånger beroende på vilken miljö lampan är monterad i.

Rostfritt syrafast stål

Betäckning: A4 eller 316 eller 1.4401

Fungerar i kustnära område.

Legeringen består oftast av 62% stål, 24% krom, 12% nickel och 2% molybden.

Syrafast rostfritt stål, kallas syrafast om man stärkt gropfrätningsmotståndet genom tillsättning av exempelvis molybden (ca 2 %). Molybden används för att öka korrosionsmotståndet mot allmän korrosion och lokal korrosion, såsom gropfrätning och spaltkorrosion. Rostfritt stål med 2-3 % molybden brukar kallas syrafast stål. Molybden stabiliserar ferrit vilket gör att en högre nickelhalt krävs för att garantera en austenitisk struktur.

Det används framför allt i saltbemängd kustmiljö

Rostfritt stål

Betäckning: A2 eller 304 eller 18/8-stål eller 1.4301

Fungerar för normala område.

Legeringen består oftast av 74% stål, 18% krom och 8% nickel.

Rostfritt stål korroderar mycket långsammare än kolstål tack vare att det legerats med krom. När kromhalten överstiger cirka 11 % bildas en tunn, passiv hinna som skyddar det underliggande stålet mot vidare oxidation.

Rostar inte i allmänna utomhusmiljöer.

Använda galvaniserat stål kustnära:

Galvanisering är en typ av elektrokemisk förzinkningsprocess där stål eller järn beläggs med ett tunt lager av zink för att förhindra korrosion. Galvanisering används vanligen för att skydda mot korrosion (rost).

Det finns olika typer av galvaniserat stål där det som passar bäst för kustnära miljöer är varmgalvaniserat eller varmförzinkat stål. Vanligt galvaniserat stål kallas även blankförzinkat och förkortas ofta Fzb. Blankförzinkat stål passar ej bra för kustnära områden.

Galvaniserat Stål

Betäckning: Galvaniserat stål eller Blankförzinkat stål eller Fzb

Fungerar för normala område.

Själva galvaniseringsprocessen går till så att metallföremålet som skall beläggas med zink sänks ner i en jonlösning med zink. Sedan ansluts metallföremålet till en strömkälla. Då dras zinkjonerna i saltlösningen på grund av sin laddning till metallföremålet och bildar en tunn jämn yta. Galvaniseringen ger bara en ganska tunn beläggning, men en blank yta vilket kan vara en utseendemässig fördel.

Varmgalvaniserat stål

Betäckning: Varmgalvaniserat stål eller Varmförzinkat stål eller Vfz

Fungerar i kustnära område.

Varmförzinkning är en ytbehandling av metall som sker genom att denna doppas i flytande 460-gradig zink. När metallen doppas i den smälta zinken uppstår en reaktion mellan metallerna som utvecklar legeringar i ytan. Detta ger ett mycket starkt skydd mot korrosion. Varmförzinkning förkortas ofta vfz.

Lampan och lampans komponenter doppas manuellt i den varma zinken. Denna behandling efterlämnar varianter i beläggningen i form av delvis en ojämn yta och delvis mindre droppbildningar. Den nya ytan är blank och kommer med tiden kommer att anta ett mera matt och rustikt utseende.