BA- Serien består av socklarna: BA9s, BAX9s, BA15s, BAU15s, BA15d, BAY15d