Fakta om LED

 

För att underlätta för dig som kund har vi sammanfattat lite fakta som är bra att veta om LED.

Att satsa på LED är verkligen att rekommendera. LED är svårbesegrad när det kommer till att ge den mest effektiva ljuskraften och samtidigt dra den minsta möjliga strömmen. Man får inte bara en ekonomisk fördel utan man får uppleva ett helt nytt modernt ljus tillsammans med LED.

 

 Vad är LED och hur fungerar det?

LED, Light Emitting Diod är en lysdiod som leder ström i endast en riktning. Lysdioden kräver därför likström för att kunna ge något ljus. Dioden kan endast ha en färg och med hjälp av det vita ljuset tillsammans med våra grundfärger röd, grön och blå (RGB) kan man man bilda en rad olika färger. Kylsystemet är jätteviktigt för en LED då värmen är det största hotet för dess livslängd.

 Är LED en miljövänlig produkt?

LED är mycket miljövänlig då den inte innehåller några skadliga ämnen så som bly, kvicksilver eller halogengas, och LED utger ingen ultraviolett strålning som kan skada omgivna material.

Idag går det även att dimra de flesta sorters LED och tack vare de så minskar man energin ännu mer. 90% av ledlampornas energi omvandlas till ljus och endast 10% till värme, och eftersom de inte skapar så mycket värme är de säkrare än vanliga lampor. Tack vare livslängden på LED blir där en stor minskning på att lampor som slängs och återvinns.

 Vad betyder alla de svåra orden?

Förr mätte man på ett felaktigt sätt ljusstyrkan i Watt, men nu mäts det i Lumen. Lumen är måttet på ljusflödet som beskriver hur mycket en ljuskälla ger. Genom att ange ljusflödet i lumen kan man direkt jämföra lampornas ljusstyrka. Att jämföra watt är inte längre meningsfullt utan kan snarare vara missvisande.

  • 3010-3450 lumen motsvarar ca 200W glödlampa
  • 2140-2450 lumen motsvarar ca 150W glödlampa
  • 1300–1530 lumen motsvarar ca 100W glödlampa
  • 920–1060 lumen motsvarar ca 75W glödlampa
  • 700-810 lumen motsvarar ca 60W glödlampa
  • 410–470 lumen motsvarar ca 40W glödlampa
  • 220–250 lumen motsvarar ca 25W glödlampa
  • 90–135 lumen motsvarar ca 15W glödlampa

Watt är effekten av en ljuskälla och förkortas med W. För att få fram Watt tar man spänningen gånger strömmen.

Candela anger intensiteten i lysdioden och från denna enhet kan lumen och lux härledas. Den totala ljusstyrkan i ett rum mäts i lux. Tex i kontorsmiljö vill man ha ett riktvärde på ca 500 lux över skrivbordet.

Kelvin är ett mått på färgtemperaturen och förkortas med K. Ju högre kelvin tal desto kallare blir ljuset. En glödlampa håller ca 2500 kelvin och en halogenlampa ca 2700 kelvin vilket innebär ett varmvitt ljus. En varmvit LED är något vitare och intensivare och ligger runt ca 3000 kelvin.

CRI är en förkortning från engelskans Color rendering index. I Sverige kallar vi det för färgåtergivningstal och det mäts i Ra. Det innebär att du ser färger på rätt sätt. Tex om du har en orange tröja på dig så ska du ha ett hög CRI tal för att inte mista den för brun. Inomhus rekommenderar man lägst CRI 80Ra.

Varför bör alla köpa LED?

Att inte köpa LED är att blunda för ett koncept som gynnar alla.
Miljövänligt minskar den energiförbrukningen med 90% jämfört med en vanlig traditionell glödlampa men bibehåller samma ljusstyrka om inte bättre.

Oftast är kostnaden för en ledlampa intjänad efter mindre än 1 år och under resterande livslängd sparar du tusentals kronor i energikostnader.

Vanliga frågor & svar om LED belysning

Jag har mätt upp effekten (W) till högre än vad som anges för lampan?
Angiven strömstyrka (mA) stämmer inte med angiven effekt (W) för 230V lampan?
För växelströmsprodukter skiljer man på aktiv effekt (W) och skenbar effekt (VA). Den aktiva effekten är den verkliga effekten som en produkt förbrukar och den del vi betalar elbolaget för. Skenbar effekt är produkten av spänning och ström men där den aktiva strömmen vanligtvis är lägre än den uppmätta strömmen.

En enklare multimeter eller effektmätare klarar oftast bara att mäta skenbar effekt. Detta fungerar bra så länge som man mäter t.ex. en glödlampa, eftersom aktiv och skenbar effekt faktiskt är lika stora i dessa fall. Men för LED-lampor är den skenbara effekten högre än den aktiva och för att kunna mäta denna typ av produkter krävs en bättre mätare som även kan beräkna effektfaktorn.

Vill man kontrollera lampans effekt kan man multiplicera effektfaktorn med den skenbara effekten (uppgifter om våra LED-lampors effektfaktorer finns på vår hemsida).

(Om du som elinstallatör skall beräkna strömmen i en krets använder du strömstyrkan (mA) som anges på förpackningen. Strömmen i kretsen kommer alltså i vissa fall bli högre än vad som impliceras av lampans aktiva effekt.)

Hur gör man en ljusberäkning? 

För att beräkna hur många spotlights som behövs i ett utrymme kan ni använda er av denna förenklade beräkningen. Under 200lux i ett rum upplevs som en svag belysning. 

 • 200lux räcker precis till vanlig allmänbelysning och städbelysning

 • 300lux är en bra ljusstyrka för kontor, bostadsrum och för arbeten som inte behöver så mycket ljus.

 • 500lux ger ett starkt ljus över tex. ett frukostbord eller skrivbord, fungerar bra om man vill ha ett starkt allmänljus i kök eller badrum

Om större ytor i rummet inte ska belysas, eller möbleras så det inte behöver belysas, drar man ifrån den ytan.

Multiplicera luxtalet du vill ha med storleken på rummet i m2.

Tex. 300lux*18m2=5600Lumen (om man vill uppnå 300lux i ett rum på 18m2 behöver man tillräckligt många lampor för att uppnå 5600Lumen) 

Dela lumentalet med avgivet lumental från lampan.

 • Exempel 1: 5600Lumen/Spotlight 3w 270Lumen=20st 3w Spotlights på 18m2 ger 300lux

 • Exempel 2: 5600Lumen/Spotlight 5w 350Lumen=16st 5w Spotlights på 18m2 ger 300lux

 • Exempel 3: 5600Lumen/Spotlight 10w 700Lumen=8st 10w Spotlights på 18m2 ger 300lux

Er dimbara lampa fungerar inte med min dimmer?
Det förekommer oss veterligen inga LED-lampor på marknaden som garanterat går att dimra med alla förekommande dimmers. Därför använder vi begreppet ”dimmer-kompatibla lampor” och hänvisar till listan över de dimrar vi har testat på. Kontrollera alltid på förhand om din valda lampa och dimmer fungerar ihop. Om inte din dimmer finns med på listan kan vi inte garantera att kombinationen kommer att fungera. Vi rekommenderar då att du själv testar kombinationen på förhand.

Observera också de begränsningar som anges i listan i form av minsta och största antal av en viss lampa som går att koppla på dimmern. Testerna är utförda genom att endast en och samma lamptyp har kopplats på dimmern. Om olika lampor kopplas på samma dimmer kan resultatet bli annorlunda.

I listan anges också minsta och högsta ljusstyrka som kan fås med vald dimmer, mätt utifrån lampans ljusstyrka utan dimmer. I vissa fall krävs att inställningar görs på dimmern för att uppnå angivet resultat. I vissa fall kan ett svagt brummande ljud förekomma från dimmer och/eller lampa. Detta är helt normalt och ett svagt brummande från dimmern förekommer ofta när man dimrar glödljus och halogen också, liksom från många andra elektroniska apparater. Under vissa omständigheter kan rummets egenskaper skapa resonans som förstärker det brummande ljudet.

Hur mäter man livslängd på en LED-lampa?
Vad händer efter angiven livslängd?
Den angivna livslängden är ett genomsnitt för lamptypen, inte någon garanti för enskilda exemplar. Livslängd för en LED-lampa anges som den tid det tar tills antingen hälften av lamporna i en grupp har slutat lysa eller tills det genomsnittliga ljusflödet i en grupp faller ned till 70 % av ursprungligt ljusflöde beroende på vilket som inträffar först. Det innebär att enstaka exemplar kan upphöra att fungera (sluta lysa helt) eller lysa svagare än 70 % av ursprungligt ljusflöde redan innan angiven livslängd.

Ett problem är dock att det fortfarande inte finns någon enhetlig standard för hur livslängd skall testas och därför kan man inte jämföra angiven livslängd mellan olika fabrikat. Typiskt sett sker inte tester under hela den angivna livslängden utan man genomför kortare tester i kombination med teoretiska beräkningar. Angiven genomsnittlig livslängd bör därför i vilket fall ses som en uppskattning.

Observera även att flera faktorer påverkar livslängden av din lampa och kan orsaka att den håller kortare tid än beräknat. 

Hur återvinner jag mina LED-lampor?
LED-lampor skall, precis som dina gamla glödlampor återvinnas som elektronikskrot / ljuskällor och inte slängas i hushållssoporna. (LED-lampor innehåller inget kvicksilver.)

Jag har köpt tre likadana lampor (samma artikelnummer) men de har en aning olika färg på ljuset, varför?
En viss variation i ljusets färg mellan olika exemplar är normalt. Det förekom även bland glödlampor även om spridningen där var mindre. Ju mindre skillnader man accepterar i tillverkningsprocessen desto dyrare blir LED-lampan att producera. Avvikelserna är därför ett kvalitetsmått där man ibland får kompromissa för att nå en rimlig prisnivå. Som ett mått på färgavvikelser finns SDCM där ett lägre värde är bättre (mindre skillnader) än ett högre. Det finns regler som föreskriver att LED-lampor får vara högst 6 SDCM och alla lampor vi säljer uppfyller minst detta krav. Uppgifter om SDCM för respektive lampa hittar du på hemsidan.

(SDCM står för ”Standard Deviation of Color Matching” och kallas ibland också för MacAdam-ellipser.)

Ljusets färg kan också förändras något över tiden samtidigt som de tappar i ljusstyrka. Om du sätter en nyinköpt lampa bredvid en äldre lampa av samma typ kan du därför uppleva en något större skillnad. Läs mer om livslängd.

Jag har köpt två olika LED-lampor med samma Kelvin-tal (färgtemperatur) men de har en aning olika färg, varför?
Kelvin-skalan som ett mått på färgtemperatur gäller nogräknat bara för s.k. svartkroppsstrålare, t.ex. glödlampor. LED-lampor följer egentligen aldrig skalan exakt utan man mäter och anger istället korrelerad färgtemperatur (CCT), d.v.s. den färgtemperatur i Kelvin som bäst motsvarar ljusets färg. Detta innebär att LED-lampor av olika typ kan ha samma färgtemperatur i Kelvin men ändå skilja sig åt lite grand.

Ljusstyrkan påverkar också hur vi upplever färgtemperaturen, särskilt när vi betraktar ljuskällan direkt. Två LED-lampor av samma fabrikat med samma färgtemperatur men med olika ljusstyrkor kan därför upplevas som olika för det otränade ögat.

(Även för en och samma sorts lampa förekommer en viss toleransnivå mellan olika examplar. Läs mer om färgvariationer och SDCM.)

Kan jag använda LED-lampan i en bastu?
Nej. LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. LED-lampor tål inte hög värme och är direkt olämpliga i en bastu, ugn eller liknande.

Kan jag använda LED-lampan i kyl/frys?
Kyl är normalt inga problem och även frys fungerar oftast om inte temperaturen är för låg, men lampan får inte utsättas för hög fuktighet eller frost.

LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. Som en tumregel innebär normal omgivningstemperatur från -20°C till +40°C eftersom LED-lampor typiskt sett fungerar bra i kyla. Vid extrem kyla kan dock lampan ta skada. Hög fuktighet i kyl eller frostbildning i frys kan också skada lampan, särskilt om den sitter oskyddat, och därför kan vi aldrig helt garantera problemfri funktion i kyl/frys.

Kan jag använda LED-lampan utomhus?
Typiskt sett ja, men…

Det är inte lampan som konstrueras för utomhusbruk utan armaturen. Viktigt är i samtliga fall att man använder en skyddande armatur med rätt kapplingsklass (oftast IP44). Armaturen skall skydda lampan mot fukt och mekanisk åverkan.

LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. Som en tumregel innebär normal omgivningstemperatur från -20C till +40C eftersom LED-lampor typiskt sett fungerar bra i kyla. Vid extrem kyla eller för hög värme kan lampan ta skada. En LED-lampas upptändningstid påverkas inte av kyla på samma sätt som en lysrörslampa.

LED-lampor skall ju hålla ”jättelänge” men min lampa har gått sönder på kort tid, vad har hänt?
En LED-lampa håller typiskt sett i många år, men det finns flera faktorer som påverkar livslängden och kan få lampan att gå sönder i förtid.

Faktorer som kan påverka livslängden:

Hög värme sänker livslängden. Därför bör du alltid sörja för god ventilation kring lampan.

Dålig strömkvalitet påverkar alla elektroniska apparater. Detta kan vara särskilt påtagligt om du bor på landsbygden eller nära en transformatorstation. Ett åsknedslag i närheten kan också orsaka spänningstoppar som skadar eller förstör lampan.

Mekanisk åverkan påverkar givetvis lampan och det är inte säkert att det märks omedelbart. Direkt efter att du tappade en lampa i marken kanske den fortfarande lyser, men inuti lampan har en komponent ändå skadats så att den kommer att sluta fungera efter en viss tids användning.

Övriga saker som tas upp i denna FAQ kan givetvis också påverka livslängden:

Olämplig kombination av dimmer-kompatibel lampa och dimmer
Olämplig kombination av lågvoltslampa och transformator
Lampa som används utomhus utan godkänd armatur och utsatts för väder och vind
Lampa som utsatts för extrem kyla eller värme

Min LED-lampa blinkar / lyser svagt när jag har slagit av strömbrytaren?
(Om det är en dimmer-kompatibel lampa kopplad till en dimmer, se avsnittet om dimbara lampor.)

Detta beror oftast på att en svag ström ändå når fram till lampan. Detta kan uppstå om man använder sig av en enpolig strömbrytare (som bara bryter en av två ledare). En s.k. krypström kan då uppstå trots att kretsen är bruten. Det kan också uppstå vid trappkoppling då en strömförande ledare ligger bredvid en annan ledare varvid en svag induktionsström uppstår i den avbrutna ledaren. Eftersom LED-lampor kräver så lite ström räcker ofta dessa svaga strömmar för att påverka lampan. LED-lampor med låga effekter kan då lysa svagt medan lampor med högre effekter kan börja blinka. Felet ligger alltså inte hos lampan utan i installationen. Du har inte märkt det tidigare eftersom dessa strömmar inte är tillräckligt starka för att få en glödlampa att börja lysa. En enkel åtgärd är att koppla in en bottenlast parallellt med lampan: Bottenlast

Vad gör jag om en LED-lampa går sönder?
LED-lampor innehåller inget kvicksilver eller andra farliga tungmetaller och du behöver därför inte vidta några särskilda åtgärder om en LED-lampa går sönder i hemmet. Tänk dock på att den skall återvinnas och inte slängas i hushållssoporna.

Varför lyser min sensorlampa hela tiden?
Sensorlampan är beroende av dagsljuset för att fungera. Se till att lampans sensorer inte är blockerade av exempelvis armaturen. Sensorlampan påverkas normalt sett inte av ljuset från andra LED-ljuskällor eller lysrör, men en tänd glödlampa får lampan att slockna.

Vilken transformator skall jag använda till lågvoltslampor (12V)?
För bästa resultat rekommenderar vi att utgå från transformatorns angivna minimi- och maximieffekt. Detta kräver ofta en särskild transformator med låg minimieffekt eftersom LED-lampor typiskt sett har mycket lägre effekt än halogenlampor. I vissa fall kan kombinationen fungera även om transformatorns minimilast inte uppnås men vi kan då inte garantera resultatet och skador på transformator och/eller lampa kan uppstå som en följd.